Diagnostyka Molekularna


Klonowanie molekularne, biosynteza i produkcja białek naturalnych i rekombinantowych oraz przeciwciał.
Kontakt