lp Tytuł Data zamieszczenia Termin składania ofert Załączniki
1 Optymalizacja warunków syntezy pochodnych C1305 modyfikowanych w pozycji ósmej pierścienia triazoloakrydynowego - TRAC01; TRAC02; TRAAR01 2019-06-11 00:00:00
2 Opracowanie autorskiej, pisemnej analizy naukowej zawierającej wyniki z przeprowadzonej optymalizacji warunków syntezy pochodnych C1305 modyfikowanych w pozycji ósmej pierścienia triazoloakrydynowego - TRAC01; TRAC02; TRAAR01". 2019-06-11 00:00:00
3 Resynteza pochodnych C1305 modyfikowanych w pozycji ósmej pierścienia triazoloakrydynowego - TRAC01; TRAC02; TRAAR01 2019-06-11 00:00:00
4 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/INNOVABION/BIONANOVA/2020 dotyczące ZAKUPU ZESTAWU ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW dla Projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) 2020-06-17 00:00:00 2020-06-26
5 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/INNOVABION/BIONANOVA/2021 dotyczące zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej 2021-08-13 12:00:00 2021-08-24
6 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/INNOVABION/BIONANOVA/2022 dotyczące ZAKUPU I DOSTAWY APARATURY NAUKOWO - BADAWCZEJ 2022-06-30 12:00:00 2022-07-10
7 ZAPYTANIE OFERTOWE nr BN-3/10/2022 dotyczące DOSTAWY MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW dla Projektu pt. „Systemy nowe generacji dostarczają molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach.” (akronim BIONANOVA) realizowany w ramach programu strategicznego TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 2022-10-01 08:00:00 2022-10-11