lp Tytuł O projekcie
2 Spektrum

28.07.2023 roku spółka Innovabion Sp. z o.o. podpisała umowę z Agencją Rozwoju Pomorza na realizację grantu na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

  • Wartość grantu: 54 021,60 PLN
  • Wartość dofinansowania: 26 352,00 PLN
  • Wykonawca: Accnet Sp. z o.o.

1 Spektrum

Innovabion Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” WNG-SPE.04.2023/133 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Celem projektu jest uzyskanie specjalistycznych usług doradczych, które przyczynią się do wprowadzenia w firmie trwałych zmian organizacyjno-procesowych
Dofinansowanie projektu z UE: 26 352,00 PLN