lp Tytuł Data zamieszczenia Termin składania ofert Załączniki Rozstrzygnięcie
3 ZAPYTANIE OFERTOWE nr BN-3/10/2022 dotyczące DOSTAWY MATERIAŁÓW I ODCZYNNIKÓW dla Projektu pt. „Systemy nowe generacji dostarczają molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach.” (akronim BIONANOVA) realizowany w ramach programu strategicznego TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 2022-10-01 08:00:00 2022-10-11 08:00:00